„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Operacja pn „Budowa plenerowej ogólnodostępnej małej architektury „Strefy eko-aktywni” na dz. nr 1577 w miejscowości Cholerzyn w gminie Liszki mająca na celu stworzenie we wsi Cholerzyn, na działce gruntowej miejsca promującego aktywny i proekologiczny styl życia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Miejsce to będzie uporządkowane, przygotowane i wyposażone w innowacyjne, plenerowe urządzenia rekreacyjne i edukacyjne. Przewiduje się, że „Strefa Eko-aktywni”, będzie wykorzystywana w okresie od kwietnia do października przez okres co najmniej 5 lat.

Miło nam poinformować, iż zostaliśmy laureatami konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” organizowanego przez Kraków Airport, a tym samym otrzymamy dofinansowanie do nowego projektu w kwocie 22 tys. zł.

wspieramy-sasiadow

Dążąc do zagospodarowania zaniedbanych terenów wiejskich pozyskujemy środki finansowe na realizacje różnych projektów, poprzez które następuje poprawa stanu środowiska naturalnego. Zaniedbane obszary wiejskie przekształcamy w miejsca rekreacji i wypoczynku. Jest to Skwerek, czy Przystań rowerowa które przez wiele lat będą służyć i przynosić radość kolejnym pokoleniom naszej lokalnej społeczności jak i przejeżdżającym turystom.

Nasze podróże