Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
29 maja, 2015
50 lecie Szkoły Podstawowej 'Na Kamyku'
24 czerwca, 2015

5-lecie Stowarzyszenia

W grudniu 2014r. Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn obchodziło piątą rocznicę powstania. Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć Stowarzyszenia.
Prezes Stanisław Ryszka podziękował wszystkim za zaangażowanie w działaniach na rzecz Stowarzyszania życząc sobie i wszystkim członkom kolejnych jubileuszy i dalszej chęci działania.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w Szkole Podstawowej w Cholerzynie po Mszy młodzież szkolna swoimi występami uświetniła to ważne dla nas wydarzenie.