Budapeszt – miasto idealne na weekend
23 marca, 2019

Podróże po Polsce

Projekt „Podróże po Polsce” realizowany w okresie od 01.03.2018 do 31.10.2018 r. dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” w wyniku konkursu na realizację zadania publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” ogłoszonego przez Wójta Gminy Liszki, dedykowany był dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie.

Nadrzędnym i najistotniejszym celem projektu było zaszczepienie w dzieciach zamiłowania do Ojczyzny, rozbudzenie w nich postaw patriotycznych oraz poczucia dumy z tego, że są Polakami oraz rozsławienie kultury polskiej i pielęgnowanie tradycji.

 

Dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Liszki udało się przeprowadzić warsztaty tańców i przyśpiewek ludowych, warsztaty plastyczne, zajęcia kulinarne. Zakupiono materiały na stroje dla dzieci, pomoce dydaktyczne, a także kuchenkę elektryczną i robota kuchennego. Centralnym punktem projektu było zorganizowanie w naszej szkole Gminnego Konkursu Plastycznego „Polska- moja Ojczyzna”.  Do konkursu przystąpiło 7 szkół z terenu Gminy Liszki. Na wszystkich uczestników tego wydarzenia czekał poczęstunek a także nagrody i dyplomy.

Umiejętności, które dzieci zdobywały w czasie prowadzonych warsztatów w ramach realizacji zadania publicznego miały okazję zaprezentować swoim rodzinom  podczas koncertu „Podróże po Polsce”. Przedszkolaki z dumą recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki o różnych regionach naszego kraju, a także prezentowały tańce ludowe i narodowe. Dzięki dotacji dzieci wzięły też udział w wycieczce do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, gdzie zwiedziły Podziemia Rynku Krakowskiego.