Skwerek sportowo-rekreacyjny
29 maja, 2015
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
29 maja, 2015

Przystań rowerowa

W 2013 r została oddana do użytku Przystań rowerowa, która powstała w miejscu starej dwuklasowej murowanej Szkoły Podstawowej w Cholerzynie.

Miejsce to służy rowerzystom, jako miejsce do odpoczynku i schronienia. Mapa na tablicy informacyjnej prezentuje najbliższą okolicę z zaznaczonymi trasami rowerowymi i lokalne atrakcje turystyczne. Jest miejscem z którego ciągle korzystają uprawiający turystykę rowerową, to około 1000 osób rocznie.

Przystań została wybudowana z inicjatywy Stowarzyszenia „ Nasz Cholerzyn”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Małe projekty”