23 marca, 2019

Podróże po Polsce

Projekt „Podróże po Polsce” realizowany w okresie od 01.03.2018 do 31.10.2018 r. dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” w wyniku konkursu na realizację zadania publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” ogłoszonego przez Wójta Gminy Liszki, dedykowany […]