Plac Zabaw i Rekreacji InteGRACJA
27 grudnia, 2016
Coroczne spotkanie opłatkowe
4 lutego, 2017

Edukacja na Ludową Nutę

Projekt 2016 ,,Edukacja na Ludową Nutę”  dla dzieci  uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cholerzynie.

Dzięki środkom finansowym z budżetu Gminy Liszki, uzyskanym w ramach zadania publicznego  udało się zrealizować następujące zadania:

 

  • Wycieczka do Muzeum Etnograficznego oraz na Wawel;
  • Prowadzenie warsztatów tanecznych z wybranych regionów polski: Kraków, Wielkopolska oraz Śląsk;
  • Uszycie elementów strojów, zakup wianków, korali oraz fartuchów;
  • Zakup instrumentarium Orffa do zajęć umuzykalniających;
  • Udział w III Wojewódzkim konkursie Tańców i przyśpiewek regionalnych;
  • Udział taneczny dwóch grup przedszkolnych w Gminnym Dniu Dziecka w Piekarach;
  • Udział grupy 4- i 5-latków w Małopolskim Konkursie „Krakowiak – o Krakowską Czapkę „dla grup 5- i 6-latków;
  • Uczestnicy projektu mieli możliwość żywego i czynnego kontaktu z kulturą i tradycja ludową poprzez uczestnictwo w warsztatach rzemiosła i rękodzieła udowego- min. ceramika, wiklina, zabawki z siana.

 

 

Głównym rezultatem osiągniętym dzięki projektowi jest rozsławienie kultury polskiej i pielęgnowanie tradycji, umocnienie więzi patriotycznej. Podjęte działania będą miły charakter długofalowy dlatego że wierzymy że nasi wychowankowie będą pielęgnować zamiłowanie do polskiej kultury ludowej także w dorosłym życiu.

Uzyskane umiejętności podczas prowadzonych warsztatów przyczyniły się do rozwoju talentów naszych wychowanków- co potwierdza II miejsce w Wojewódzkim konkursie tańców i przyśpiewek ludowych oraz III miejsce w konkursie ,, Krakowiaczek o krakowską czapkę’’