SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE w Szkole Podstawowej w Cholerzynie

Strefa Eko-aktywnych
21 marca, 2019
Budapeszt – miasto idealne na weekend
23 marca, 2019

SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE w Szkole Podstawowej w Cholerzynie

Podsumowaniem wszystkich działań i akcji, które podjęliśmy w naszej
szkole w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”, był SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE
oraz uroczysta prezentacja strojów odblaskowych.

Celem konkursu było:

– zapoznanie z elementarnymi przepisami ruchu drogowego oraz zasadami zachowania się na drogach;

– przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym;

– pomoc w opanowaniu umiejętności zachowania się dzieci w sytuacjach zagrożenia;

– wyrabianie nawyków związanych z wzywaniem służb alarmowych;

– udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym;

– znajomość materiałów opatrunkowych oraz umiejętność wykonania prostego opatrunku;
Podczas turnieju zespoły wykonywały zadania, bądź odpowiadały na pytania dostosowane do realizowanych treści programowych. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub przedstawieniem wykonanego zadania grupy otrzymały czas na zastanowienie. Za każdą prawidłową odpowiedź lub bezbłędnie wykonane zadanie zespoły uzyskały max. po 4 punkty. Zadania konkursowe poziomem trudności były dostosowane do wieku uczestników. W skład dwuosobowych zespołów wchodzili uczniowie poszczególnych klas, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu o bezpieczeństwie.

Wyniki:

I miejsce – klasa I

II miejsce – klasa VI

III miejsce – klasa V i IV

IV miejsce – klasa III

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz pozostali uczniowie otrzymali z rąk Pani Dyrektor – kamizelki z własnym imieniem i nazwą szkoły, które zostały zakupione z projektu Bezpieczny Cholerzyn przygotowany przez Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn.